//////

Sierpień 2nd, 2012 at 6:30 pm

DOCENIAJĄC WALORY

Z uwagi na charakter publikacji, wypada w tym miejscu — tytułem przykładu      zaproponować kilka ćwiczeń muzyczno-lingwistycznych łączących słuchanie muzyki i towarzyszących mu przeżyć z działaniami językowymi. Oto niektóre z nich:formułowanie, wygłaszanie sądów opiniujących o wysłuchanym utworze;opisywanie wrażeń i przeżyć związanych ze słuchanym utworem;  nadawanie tytułów nieznanym fragmentom muzycznym lub utworom; fantazjowanie związane z doborem tytułu lub tytułem odautorskim;  wymyślanie opowiadań do muzyki;  dobieranie muzyki do opowiadań i wierszy;  dyskutowanie na tematy muzyczne (o instrumentach, ich budowie, twór­cach, sposobach wykonania utworu itp.).Doceniając walory powyższych i innych zintegrowanych ćwiczeń muzyczno- -lingwistycznych, należy optować za częstym ich stosowaniem w praktyce edu­kacyjnej.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama