//////

Grudzień 17th, 2013 at 3:23 pm

HUMANITARNA POSTAWA

Tę niewątpliwie postępową i humanitarną postawę cechuje żarliwość służby społecznej. Stąd też można, obok istotnych niedociągnięć, dostrzec w tych ten­dencjach zbyt dużo uogólnień, a zbyt mało badań egzemplifikujących sytuację wy­chowania muzycznego przy pomocy ostrożnie stosowanych metod. Niewątpliwą jednak sukcesją owych okresów, upamiętnionych u nas zwłaszcza pracami np. Jana Prosnaka czy Jerzego Waldorffa, a znaczonych wpływami Marii Przychodzińskiej- Kaciczak, Ewy Lipskiej i Zofii Burowskiej, był fakt znacznego awansu problemu wychowania muzycznego, obudzenia niemal ruchu społecznego wokół sprawy i zyskania dla muzyki oddanych jej sprzymierzeńców, entuzjastów, szczególnie wśród grona nauczycieli, dyrygentów i kompozytorów. Jeszcze teraz daje się odczuć „ciążenie” tej tradycji.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama