//////

Październik 17th, 2012 at 2:33 am

MUZYKA W KSZTAŁCENIU SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ CZŁOWIEKA

Wydaje się, że każda lekcja muzyki i z muzyką może być tutaj bardzo przydatna. Bowiem muzyka jest tym instrumentem eduka­cyjnym, który — skierowany ku wnętrzu — rozwija siły duchowe dziecka oraz wyzwala jego aktywność intelektualną i werbalną.Od dawna muzykę wiąże się z językiem; już treść greckiej mousike oznaczała w równym stopniu mowę i śpiew W procesie percypowania muzyki można kształcić zarówno wrażliwość na jej piękno, jak i umiejętność poprawnej werba­lizacji doznań i przeżyć, co nie ma jednak nic wspólnego z tzw. „zagadaniem mu­zyki”. Mówiąc ściślej, za sprawą zintegrowanych ćwiczeń muzyczno-lingwistycz- nych dzieci mogą nie tylko „wyzwolić” swój wewnętrzny świat doznań, ale również wzbogacić zasób posiadanego słownictwa, związków frazeologicznych, poprawić wymowę, posiąść umiejętność trafnego, zwięzłego wypowiadania się, adekwatnego do sytuacji, czyli tzw. swadę.

 

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama