//////

Styczeń 14th, 2012 at 10:31 am

WZBOGACENIE DOŚWIADCZEŃ

Zwrócenie uwagi na muzyczność gestów, mimiki, kolorów, linii, materii fizycznej, zapachów, smaków.Ten typ ćwiczeń rozwijający aktywność twórczą kształci zdolność samo­dzielnego myślenia, otwartość w rozwiązywaniu problemów, rozwija percep­cję, wyobraźnię, wiedzę oraz postawę estetyczną. Można założyć, że tego ro­dzaju doświadczenia oraz wiedza będą rozwijały i kształciły uczniów, ich postawy względem siebie oraz wszelkich dzieł człowieka.Wzbogacenie doświadczeń artystycznych uczniów przez rozwój ich doświad­czeń plastyczno-muzycznych i odwrotnie ułatwia im wejście w trudne oraz złożone zagadnienia sztuki. Stwarza możliwość poznania tych samych treści różnymi środkami wyrazu artystycznego, które wzajemnie się wzmacniają.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Reklama